Finansal Ekonomi

Yüksek Lisans Programı

Programın Yapısı

Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı'nın ders yükü projeli programda on, tezli programda dokuz dersten oluşmaktadır. Bitirme tezi projeye kıyasla daha derin ve kapsamlı bir çalışma olmak zorundadır.

  • Dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilerin mezuniyetten önceki son adımı bitirme projesi veya tezidir. Bir öğretim üyesi gözetiminde gerçekleştirilecek olan bu çalışmanın amacı, öğrencinin seçtiği konuda derinlemesine bilgi sahibi olması ve konusuna bilimsel ölçütlere uygun, özgün bir katkı yapmasıdır.
  • Program, öğrencilerine Sayısal Finans alanında da uzmanlaşma imkânı sağlamaktadır. Bu uzmanlık alanının tercih edildiği diplomada belirtilmektedir.
  • Temel programla Sayısal Finans uzmanlaşmasının ders yükü projeli ve tezli programlar için aşağıdaki gibidir:

Finansal Ekonomi (Tezli):
4 zorunlu ders / 3 seçmeli ders / 1 Seminer Dersi.

Finansal Ekonomi (Projeli):
4 zorunlu ders / 6 seçmeli ders.

Finansal Ekonomi- Sayısal Finans (Tezli):
7 zorunlu ders / 1 Seminer Dersi.

Finansal Ekonomi-Sayısal Finans (Projeli):
8 zorunlu ders / 2 seçmeli ders

Projeli programdan tezli programa geçiş imkanı vardır. Bunun için ALES'ten en az 55 puan alınmalı ve 4.00 üzerinden en az 2,80 not ortalaması gerekmektedir. Ayrıca, projeli programdan tezli programa geçiş içindördüncü öğretim yarıyılı bitirilmemiş olmalı ve başvuru bu yarıyıl içerisinde belirtilen son başvuru tarihine kadar yapılmalıdır.

Tezli programdan projeli programa geçiş yapmak isteyen öğrencilerin de beşinci öğretim yarıyılınıbitirmemiş olması ve bu yarıyılda geçiş için belirtilen son tarihe kadar başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir.

Her iki program arasındaki geçiş, program direktörünün onayına tabidir.

Seçmeli dersler finans, muhasebe, ekonomi, işletme ve hukuk dallarından alınabilir. Ders programına ek olarak program süresince gerek yurtiçi gerek yurtdışından gelen akademisyen ve profesyoneller tarafından finans, ekonometri ve uygulamalı ekonomi konularında seminerler düzenlenmektedir.

Finansal Ekonomi Tezli Yüksek Lisans Programı'nın süresi en az 4, azami 6 dönemdir. Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın süresi ise 3 dönemdir. Program öğrencilerimizin çalışma hayatlarından kaynaklanan zaman kısıtları göz önüne alınarak yapılandırılmıştır. Her ders haftanın bir günü verilmektedir. Dersler Pazartesi'den Cuma'ya 19:00-22:00 arasıdır. Cumartesi ve Pazar günleri de dersler açılmaktadır.

Projeli programa odaklanmakta zaman açısından kısıt yaşamayan bir öğrenci isterse iki yarıyılda mezun olabilir. Bunun için derslerini iki yarıyılda bitirmek yanında ikinci dönemde de projesini bitirmesi gerekmektedir. Aksi durumda ise, yarıyıl başına sadece bir ya da iki ders alarak bu süreyi üç yıla kadar uzatmak mümkündür. Öğrencilerimizin tercihi genellikle bu iki uç nokta arasında, yarıyıl başına iki ila dört ders alarak dört yarıyılda mezun olmak şeklindedir.

Tezli programda ise tez dersinin alınabilmesi için öncelikle tüm zorunlu ve seçmeli derslerin geçilmesi ve genel ortalamasının en az 2.80 olması gerekmektedir.